შეერთებულ შტატებში რბილმა ტემპერატურამ სამუშაო ადგილების შექმნას შეუწყო ხელი, საერთო ჯამში კი უმუშევრობის პროცენტული მაჩვენებელი იზრდება