საქართველოს პრეზიდენტი: სომხეთის პრეზიდენტთან ბიზნესსექტორების ხელშეწყობის რამდენიმე ინიციატივა განვიხილეთ, რათა მათ კონკრეტულ პროექტებზე ერთობლივად ფიქრი და მუშაობა დაიწყონ