საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გააფრთხილა დიდი ბრიტანეთი, რომ „ბრექსიტის“ შეთანხმების მიუღწევლობა ქვეყნის ეკონომიკას „მნიშვნელოვან“ დარტყმას მიაყენებს