სერგეი ლავროვმა „ყბედობა“ უწოდა აშშ-ის 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში FBI-ის სპეციალური პროკურორის მიერ რუსების ჩარევის ბრალდებას